Planer for Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling (fra 2009)

Det følgende er eiendomsmessige utfordringer de neste 1 – 5 år:

·         Å utarbeide vedlikeholdsplan for de gamle bygningene

·         Å utarbeide arealplan for eiendommen, som innebærer en  om- regulering

·         Kjøpe tilleggsjord av nabo D. Temte, 1.606kvm

·         Lage ny avkjøring fra riksveien

·         Sette opp et skilt ved avkjøringen

·         Å utvikle eiendommen basert på vedtatt arealplan

·         Flytte vognskjulet

·         Skape rom for kurvmaker-, skomaker- og snekker- verkstedene.

·         Opparbeide arealet på eiendommen med publikums- veier og stier samt parkering for bil og buss

·         Gjenreise Korshorgen

·         Opprette frukt- og grønnsakshage i tillegg til annen beplantning

·         Utvikle området rundt nedre del av bekken

Langtidsplan de neste 5 – 15 år

·         Se mot elva! Elva som viktig livsnerve i gamle dagers gårds- og skogbruksnæring.

Til å gjenreise Korshorgen mottok stiftelsen i 2009 en gave på      kr 400.000,- fra Sparebanken Øst!

Se tegninger vedrørende planene her.