Styret

Styret består av:

 

  • Tor Kristian Eriksen (styreleder)

  • Astrid Klippen (nestleder)

  • Grethe L. Seljenes (sekretær)

  • Else Falk
  • Terje Hansen

  • Rune Bakken

  • Kjetil Røren

  • Gjermund Glittfjell
  • Jorunn Larsen (observatør, Nedre Eiker kommune)