Formål

Formål for Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling

Stiftelsen er en alminnelig, ideell stiftelse opprettet av Nedre Eiker kommune.

Stiftelsens formål er å eie og drive eiendommen Temte Gård og Bygdesamling, gnr. 232 bnr. 10, og gjennom dette ta vare på, utvikle og formidle historien og kulturen som er knyttet til gården, samlingene og kommunens landbrukshistorie. Dette er stiftelsens  kjerneaktiviteter.

Temte Gård og Bygdesamling skal i tillegg være møteplass og arena for lokale, regionale og nasjonale kunstnere og kulturarbeidere og for alle former for kulturopplevelser.

Dette gjøres bl.a. ved:

  • Å bruke gården i sin helhet for å vise gårds- og bygdeliv på 1800-tallet.
  • Å bruke det gamle våningshuset til å vise hverdags- og familieliv på 1800-tallet.
  • Å vise kurvmakerverkstedet, skomakerverkstedet og snekkerverkstedet som eksempler på håndverks- tradisjoner med tilknytning til bl.a. gårdsdrift.
  • Å vise vognsamlingene for å illustrere fortidas samferdsel og kommunikasjonsmidler.
  • Å innrede låven for å kunne huse arrangementer, utstillinger m.m.
  • Å legge noen av Eiker Arkivs aktiviteter til Temte for å sikre den faglige kvaliteten og kontinuiteten. 1905-utstilling ble montert våren 2008.
  • Å vise hovedbygningen til gården Korshorgen og våningshuset Lillebråten på området som elementer i en helhetlig arealplan for aktivitetstilbud og fremstilling av de ulike samlingene.