Nyheter:
Styreleder Tor Kristian Eriksen ønsker velkommen

Lørdag 17. oktober 2015 var en stor dag for Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling! Åpningen av Korshorgen og Lillebråten ble høytidelig feiret!

I det strålende høstværet ønsket et stolt styre de frammøtte velkommen ved styrets leder Tor Kristian Eriksen. Inviterte gjester, tidligere beboere, naboer, bidragsytere, medarbeidere, aktive brukere av Temte, kultursjef og ordfører fikk en kort gjennomgang av bakgrunnen for stiftelsens opprettelse, styrets arbeid og om oppsettingen av Korshorgen og Lillebråten. Else Falk fikk gleden av å erklære bygningene åpne for bruk ved å klippe over båndet i norske farger!

Gjennom et par timers program fikk de besøkende oppleve eksteriør og interiør i de gamle bygningene på Temte. Inne i Korshorgen var det en liten orgelkonsert med blant annet koraller av Per Steenberg, som var født på Korshorgen. Bakerovnen i Lillebråten besørget at det fulgte nystekt brød til den varme suppa som ble servert ute på tunet, med eplemost og påfølgende kaffe. Ordfører og kultursjef overrekte blomster og gave, og understreket at arbeidet stiftlsen gjør for å vise og formidle gårdens, landbrukets og bygdas historie er svært viktig.
Else Falk klipper snoren for å markere åpningen av Korshorgen og Lillebråten

Ordfører Bent Inge Bye gratulerer Kultursjef Jorunn Larsen overrekker gave

 

Bakerovnen i Lillebråten sørget for nydelig nystekt brød

 

Nystekt brød, varm suppe, eplemost og påfølgende kaffe ble servert ute på tunet.

 

Murmester Svein Sjønnegård ved den selvmurte peisen i Korshorgen

 

Jostein Dalebø spiller koraller av Per Steenberg Rosemalt inngangsdør Korshorgen

 

Utsikt mot tunet fra gluggen i Korshorgen

 

Skuvseng

 

Astrid Klippen beundrer matklokka som opprinnelig hang på Steinberg Hengslen

 

 

Bakstebord Lillebråten

 

 

Fra oldemors tid

 

Tekst: Astrid Klippen / Tilrettelegging: Magne Grønvold
Foto: Anne Gallefos Wollertsen

__________________________________________________________________________________________________

 

Arbeidet med å ferdigstille Lillebråten og Korshorgen er fortsatt stiftelsens hovedfokus og innsatsområde. Målet er at vi kan ønske velkommen til et flott bygdetun en helg i september. Følg med under Arrangement.

Temte Gård og Bygdesamling (TBG) blir bygdetun!

Endelig er alle formaliteter i orden.

Gjenreisingen av Korshorgen kan starte!  

 

 


I tillegg har TBG ervervet gnr. 77 bnr. 1271 - Tranggata 17. Gårdsnavnet er Lillebråten. Avtalen er inngått med tidligere eier Anne Synnøve Strand og Rolf Solbakken. Rivingstillatelse er gitt og formalitetene i forholdtil oppsetting er også i orden.

Arbeidene med begge bygningene ledes og gjennomføres av Håkon Tharaldsteen, "Hogg og Slå", Alvdal, med oppstart 1. september 2013.

Se stor artikkel om restaureringen av Korshorgen i Alvdal midt i væla.

 

 

Korshorgen

kom til TGB fra Drammen Museum. Da hadde bygningen ligget lagret der i mange år. Forutsetningen for overtakelsen var at Korshorgen skulle gjenreises. Håkon Tharaldsteen har restaurert bygningen, og nå settes den opp ikke langt fra der hvor den gamle gården Korshorgen opprinnelig lå.

Komponisten og kirkemusikeren Per Steenberg ble født på Korshorgen i 1870. Undersøkelser av bygningens tømmer viser at det ble hogd høsten 1784. Mer info om Korshorgen finner du på www.eikerarkiv.no.

 

 

 

Lillebrňten

er et svært gammelt hus som skårer høyt både når det gjelder alder og autentisitet. Slike hus er etter hvert blitt skjeldne, og Tranggata er antakelig det eneste i sitt slag i Eiker. Huset er SEFRAK-registrert og har trolig vært et våningshus på en gård. Det kan være fra tidlig 1700-tall, da det er en laftet bygning i to etasjer, bygget i grovt tømmer og laftingen går helt opp til mønet. Lillebråten lå under Haug prestegård og den gamle allfarveien til Numedal gikk rett forbi Lillebråten, dette var et hus ved siden av en "riksvei" på 1700-tallet. Et kart fra 1847 viser dette tydelig. En av eierne av Lillebråten drev med vask og strykning av tøy.

Sist oppdatert: Oktober 2015

 

Tekst:   Astrid Klippen
Tilrettelagt: Magne Grønvold