Arven etter Falk

Tekst og foto: Inger Karlberg
August 2021

Else Marie Falk og ektemannen Arvid Falks store interesse for forhistorien, ville de dele med andre. Deres eiendom på Temte gård ble en samling av både bygninger og gjenstander. Lengstlevende av ekteparet, Else Marie Falk, ga bort eiendommen og bidro i regi av Nedre Eiker kommune til opprettelsen av en stiftelse for videre drift. Hun gikk bort i 2019 over 90 år gammel.

Temte Gård og Bygdesamling er sprunget ut av Else Marie og Arvid Falks store interesse for gamle bygninger og gjenstander, samt spesielt deres lidenskap for hester. Ekteparet Falk bygde sitt hus på Temte på 1970-tallet. «Villa Falk» er eneboligen på anlegget som står intakt med interiør fra denne tiden. For tiden leies denne ut som privatbolig med flere leietakere. Falk ga eiendommen med våningshus, låve, vognskur, stabbur, enebolig og garasje til Nedre Eiker, som dannet en stiftelse for å ivareta stedet til det beste for kommunens innbyggere.

Senere er anlegget blitt supplert med bygningene Lillebråten og Korshorgen. Bygningene er flyttet fra gårder i nærheten, restaurert og tilpasset tunet på Temte. I dag brukes de primært til arrangementer.

Da Else Marie Falk gikk bort i april 2019, testamenterte hun en del av arven til videre økonomisk drift av Temte. Midlene disponeres av Stiftelsen Temte Gård g Bygdesamling – en stiftelse hun var æresmedlem i.  Arven er lagt inn i ferdigstillelse av låven, av gjenåpning av bekkedraget og til å opparbeide en god parkeringsplass. Med dette er ringen sluttet for å få til et samlingssted for håndverkstradisjoner, bondekultur og opplevelser knyttet til stedets gamle bygninger. Stiftelsen har som formål å videreføre i Falks ånd stedets verdier gjennom aktiviteter og arrangementer. Målet er å bidra til at dette blir et utmerket møtested mellom fortid og fremtid. 

Temte med Villa Falk til venstre og det gamle gårdstunet til høyre.