Bygningene

Tekst:  Astrid Klippen 
Tilrettelegging: Magne Grønvold

Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling disponerer flere bygninger med ulike funksjoner:

  • Hovedhuset
  • Stabburet
  • Låven
  • Korshorgen
  • Lillebråten
  • Villa Falk
  • Vognskjulet
  • Garasjen

Hovedhuset:

Hovedhuset er fra 1812, men grunnmurene er eldre. Interiør og husgeråd viser hvordan menneskene på gården levde rundt 1900.

Srabburet:

Stabburet har en stor samling av husgeråd og gamle redskaper.

Låven:

Låven inneholder en enestående samling hestekjøretøyer, som karjoler, vogner og sleder, samt jord- og skogbruksredskaper. Den eldste delen ble bygget i første halvdel av 1800-tallet mens nylåven er bygget i 1942.

Et 1905-rom finnes også på låven. Eiker Arkiv har samlet stoff fra unionsoppløsningen i dette lille museet. Her finner vi autentiske uniformer og en kanon som ble laget i 1889. Den sto på Geithol Skanse  Solbergmoen, og skulle brukes dersom svenskene angrep i 1905.

Korshorgen:

Stua på Korshorgen ble satt opp som et moderne hus i 1784, i rokokkostil med innslag av barokk. Huset er betraktet som en sjeldenhet i Buskerud. Mer informasjon – les her.

Lillebråten

er er et svært gammelt hus som skårer høyt både når det gjelder alder og autentisitet.
Slike hus er etter hvert blitt sjeldne, og Lillebråten er antakelig det eneste i sitt slag i Eiker. Huset er SEFRAK-registrert og har trolig vært et våningshus på en gård. Det kan være fra tidlig 1700-tall, da det er en laftet bygning i to etasjer, bygget i grovt tømmer og laftingen går helt opp til mønet. Lillebråten lå under Haug prestegård og den gamle allfarveien til Numedal gikk rett forbi Lillebråten i Tranggata, dette var et hus ved siden av en «riksvei» på 1700-tallet. Et kart fra 1847 viser dette tydelig. En av eierne av Lillebråten drev med vask og strykning av tøy.

Villa Falk:

Villa Falk er svært godt egnet til utstillinger, møter, intimkonserter, selskaper og andre arrangementer. I underetasjen finnes en ”vaktmesterleilighet”.

Vognskjulet:

Vognskjulet skal flyttes lenger innover i tunet.

Garasjen:

I underetasjen i garasjen er det for tiden en pottemakerutstilling med arbeider fra Solberg og Aaserud teglverker. Les mer.