.

Bygningene

Tekst:  Astrid Klippen
Tilrettelegging: Magne Grønvold
Foto: Anne Gallefos Wollertsen
Oppdatert august 2023

Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling disponerer flere bygninger med ulike funksjoner:

.

Hovedhuset:

Hovedhuset er fra 1812, men grunnmurene er eldre. Interiør og husgeråd viser hvordan menneskene på gården levde rundt 1900. Inneholder i tillegg et amatørradiorom og gamle strikkemaskiner. Maleriutstilling av Anton Raaen.

Til toppen av siden

BygningHovedhuset

Hovedhuset

Bygning Stabburet

Stabburstrappa

 

.

Stabburet:

Stabburet har en stor samling av husgeråd og gamle redskaper.

Til toppen av siden

.

Låven:

Låven inneholder en enestående samling hestekjøretøyer, som karjoler, vogner og sleder, samt jord- og skogbruksredskaper. Den eldste delen ble bygget i første halvdel av 1800-tallet mens nylåven er bygget i 1942. Loftsetasjen inneholder et magsin relatert til stiftelsens totale samling.

Et 1905-rom finnes også på låven. Eiker Arkiv har samlet stoff fra unionsoppløsningen i dette lille museet. Her finner vi autentiske uniformer og en kanon som ble laget i 1889. Den sto på Geithol Skanse  Solbergmoen, og skulle brukes dersom svenskene angrep i 1905.

Låven på Temte Gård og Bygdesamling leies ut som selskapslokaler. Les her.

Til toppen av siden

Bygning Låven

Låven og Lillebråten

Bygning Korshorgen

Korshorgen

.

Korshorgen:

Stua på Korshorgen ble satt opp som et moderne hus i 1784, i rokokkostil med innslag av barokk. Huset er betraktet som en sjeldenhet i Buskerud. Mer informasjon – les her.

Til toppen av siden

Hengelås Korshorgen

Fin gammel hengelås på Korshorgen

Lillebråten

er et svært gammelt hus som skårer høyt både når det gjelder alder og autentisitet.
Slike hus er etter hvert blitt sjeldne, og Lillebråten er antakelig det eneste i sitt slag i Eiker. Huset er SEFRAK-registrert og har trolig vært et våningshus på en gård. Det kan være fra tidlig 1700-tall, da det er en laftet bygning i to etasjer, bygget i grovt tømmer og laftingen går helt opp til mønet. Lillebråten lå under Haug prestegård i Hokksund og den gamle allfarveien til Numedal gikk rett forbi Lillebråten i Tranggata, dette var et hus ved siden av en «riksvei» på 1700-tallet. Et kart fra 1847 viser dette tydelig. En av eierne av Lillebråten drev med vask og strykning av tøy.

Til toppen av siden

Bygning Lillebråten

Lillebråten

Bygning Ville Falk, Kårboligen

Villa Falk

.

Villa Falk:

Representerer 1970-tallet eksklusive byggestil. Blir i dag (2021) brukt til privat utleie. I underetasjen finnes en ”vaktmesterleilighet”.

Til toppen av siden

.

Vognskjulet:

Planlegges istandsatt  innen 2025.

Til toppen av siden

Bygning Vognskjul

Vognskjulet

Bygning Garasjen

Garasjen

.

Garasjen:

I underetasjen i garasjen er det for tiden en pottemakerutstilling med arbeider fra Solberg Keramikk og Aaserud Teglverk. Her vil det være temporære utstillinger. Les mer.

Til toppen av siden

Pottemakermuseum