Planer

Planer Planer for Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling (fra 2018) Gjennom de siste 4 årene har Stiftelsen Temte reist to bygninger: Korshorgen og Lillebråten. Tunet på Temte er nå fullført, og vi kan gå videre med nye planer fra og med 2018:   Bygningene: ...