Filmkveld:
Om kurvmaker Kristian Stensmyren og hans kurvmakerverksted på Ytterkollen.

Tekst:  Magne Grønvold
Mars 2016

Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling har som formål å ta vare på, utvikle og formidle historien og kulturen som er knyttet til gården, samlingene og kommunens landbrukshistorie.

Filmkveld nummer 2 vinteren 2016, ble gjennomført tirsdag 8. mars i Villa Falk, med filmen om kurvmaker Kristian Stensmyren og hans kurvmakerverksted på Ytterkollen.

Kurvmakermester Kristian Stensmyren, 1892 – 1978, drev sitt kurvmakerverksted på Ytterkollen gjennom mer enn 50 år. I filmen viser han oss kurvmakeryrket og produksjonslinja fra piletre til ferdig produkt. Filmen er tatt opp i Stensmyrens verksted på Ytterkollen.  Inntil de siste åra har Maihaugen på Lillehammer hatt en fast utstilling av Stensmyrens verksted. Dette er nå pakket ned. Temte Gård og Bygdesamling  har derfor landets eneste originalt utstyrte utstilling av kurvmakerverkstedet, i bygningen Korshorgen. Dette var åpent denne kvelden, slik at publikum fikk et ekte innblikk i en kurvmakers liv og virke. Kurvmakeryrket  forsvant på 1970-tallet.

Mesteren ved arbeidsplassen. (Foto: DT & BB, Reidar Halden.)

Kjell Stensmyren, som arbeidet i kurvmakerverkstedet i sin tidlige ungdom, var med under visningen av filmen og omvisningen i verkstedet. Sammen med Gjermund Glittfjell fortalte han underveis under filmvisninga, svarte på spørsmål og tok imot historier. Og han viste oss verkstedet i Korshorgen.