Forventninger

Stiftelsen vil arbeide for at Temte Gård og Bygdesamling skal bli et aktivitetssenter!

Ønsket er å skape en kulturell møteplass der

  • Skolebarn, ungdom, voksne og eldre kan komme og oppleve gården og dens unike samlinger i et historisk miljø.
  • Man byr på temadager hvor håndverkere demonstrerer gamle håndverksfag og involverer publikum i aktiviteter knyttet til historisk gårdsdrift og utøvelse av gamle gårds- og håndverkstradisjoner.
  • Lag og foreninger vil gjøre bruk av lokalene til ulike kulturaktiviteter som medlemsmøter, utstillinger, mindre konserter eller tilsvarende.