Gaver fra Sparebanken Øst

Tekst og foto: Inger Karlberg
Desember 2022

Sparebanken Øst har gitt generøse gaver til Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling i 2022.

Vi er svært takknemlige!

Det er stilt strenge krav til brannvern ved bruk av låven som forsamlingslokale. Disse kostnader vil nå kunne dekkes i sin helhet av gaven fra banken. 

Tidligere i høst ble vi tildelt midler som skal benyttes til formidling av Eikerbygdas historie, blant annet gjennom aktiv håndverkskunnskap og i samarbeid med andre kulturspillere i nærområdet. Midlene til sammen gjør at stiftelsen kan langtidsplanlegge og forvalte samlingene i trygg visshet om at Temte Gård og Bygdesamling kan være en god møteplass i dag og tiden framover.

Hvis du kommer på besøk til Temte Gård og Bygdesamling  på Julemarkedet 10.-11. desember i år, eller etter denne dato, vil du se et skilt over inngangen til forsamlingslokalet som forteller om gaven vi har fått. Dette skiltet viser hvordan samarbeid kan gjøres, da treskjærere ved Treets Venner som holder til i låven, har laget skiltet som synlig takk for flotte gaver til stiftelsen.

Det koster å drive kultur: Hvor flott er det ikke i kulturminneårets satsning på drivkrefter og de frivillige, at nettopp Temte får en trygg plattform gjennom solid lokal støtte! 

Takk til Sparebanken Øst!  Vi skal vise oss fortjent til støtten! Gaven skal berike innbyggerne i Eikerbygdene fremover.