Kulturminnedagen 2019 på Temte

Tekst og foto: Inger Karlberg

Tema for den internasjonale kulturminnedagen var «Fremtidens kulturminne». Vi tok utgangspunkt i at gårsdagens fysiske spor kan bli morgendagens kulturminner. Alle åtte bygningene på Temte var åpne denne dagen. Besøkende fikk glede av nærheten til fortiden. Vi fylte bygninger med aktiviteter

Gjenstandssamlinger og museumsbygninger er i seg selv «fremtidens kulturminner». Vi underbygget dette arrangementet ved at gamle dagers liv på Eiker kan bringes fremover ved å gi oss alle undring og lærdom.

Da låven på Temte var klar til ny bruk i første etasje, åpnet vi samtidig en foto- og maleriutstilling «Livet langs elva» og viste fram elevarbeider fra barneskolen i Hokksund. Treets Venner hadde åpent i treskjærer-lokalet og viste fram gamle håndverkstradisjoner i akantus-teknikk. 

I tillegg skulle Drammen, Nedre Eiker og Svelvik bli en kommune fra 1. januar 2020. Vi grep fremtiden ved å invitere «Samklang» til å underholde med sang, dikt og historier fra de tre kommunene. Fra Portåsen kom Ole Hammersborg og fortalte om gamle Eiker og leste dikt av Hermann Wildenvey.

Alle bygningen var åpne denne dagen, og arrangementet var godt besøkt.