Styret i Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling består i 2021 av:

     Leder:

Inger Karlberg

    Styremedlemmer:

Gjermund Glittfjell
Grethe Lysaker Seljenes
Kjetil Røren
Anne Marie Steenberg Jonassen

     Varamedlemmer:

Astrid Klippen
Magne Grønvold
Rune Bakken

Observatør:

Rolf Arild Sørengen