Styret i Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling består i 2021 av:

     Leder:

Inger Karlberg

     Styremedlemmer:

         Gjermund Glittfjell 
         Grethe Lysaker Seljenes
         Kjetil Røren 
         Christoffer Mikalsen Nordahl

     Varamedlemmer:

         Astrid Klippen 
         Brynjar Henriksen 
         Rune Bakken