Styret i Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling består i 2023 av:

     Leder:

Trine Otilie Schølberg Silion

    Styremedlemmer:

Gjermund Glittfjell
Grethe Lysaker Seljenes
Anne Gallefos Wollertsen
Magne Grønvold

     Varamedlemmer:

Anne Marie Steenberg Jonassen
Bjørg Nævra Myhre
Turid Kolden

Observatører:

Rolf Arild Sørengen
Rune Bakken