Styret

Styret består av:

 

  • Tor Kristian Eriksen (styreleder)

  • Terje Hansen (styremedlem)

  • Grethe Lysaker Seljenes (styremedlem)

  • Kjetil Røren (styremedlem)
  • Gjermund Glittfjell (styremedlem)
  • Astrid Klippen (varamedlem)

  • Brynjar Henriksen (varamedlem)
  • Rune Bakken (varamedlem)
  • Else Falk (æredsmedlem)

23.12.2017