Temakveld om ikoner

Tekst og foto: Anne Gallefos Wollertsen
Tilrettelegging: Magne Grønvold

Februar 2010

Tirsdag 9. februar 2010 inviterte Stiftelsen Temte gård og bygdesamling til årets første temakveld. Trond Bollerud, medlem av stiftelsens styre, holdt et fengslende og lærerikt foredrag om ikoner – ikoner i ordets opprinnelige betydning.

Hva tenker du på når du hører ordet ikon? Et tegn på tastaturet, et idol? Eller går tankene til ordets opprinnelige betydning – bilde – og videre til den ortodokse kirke og dets vakre ikoner?

Trond Bolleruds foredrag omhandlet ikoner i deres opprinnelige form, altså hellige bilder. Innledningsvis fikk tilhørerne lytte til et vakkert klokkespill fra Russland, før foredragsholderen engasjert førte publikum gjennom ikonets historie. Les mer på Eiker Arkiv.

Et av Trond Bolleruds vakre ikoner.