Utlånt nersetterbåt kommer hjem
– i selskap med en nylaget

Tekst: Inger Karlberg
Foto: Giedre Jarulaitiene, Drammen kommune
Oktober 2022

Den gamle nersetterbåten

Temte Gård og Bygdesamling har lånt ut en nersetterbåt fra samlingen som har vært brukt til mal for båtbyggerprosjekt i den kulturelle skolesekken i regi av Drammen kommune. Båtbygger Geir Røvik er ferdig med en ny båt, som også skal på plass i samlingen. Begge båtene kommer til Temte den 14.10 2022 kl. 12, mens en utstilling i annen etasje i låven, blir offisielt åpnet den 18.10.2022 kl. 17.

Båtbygger Geir Røvik i arbeid med ny nersetterbåt

Nersetterbåt under bygging

Ferdig nersetterbåt

Nersetterbåtene var spesialbygde båter for Drammenselva. Den var spiss i begge ender, lett å ro og behøvde ikke snus da man kunne ro like lett begge veier om elva ikke var for stri. Det var stødige båter, som var gode å fiske fra. Noen har kanskje et visuelt minne om disse båttypene på elva, andre må ty til nett eller museum for å få kunnskap. På Temte vil båten være tilgjengelig framover når samlingen har åpne dager.