Utstilling av nersetterbåter på Temte

Tekst: Inger Karlberg
Foto (der ikke annet er oppgitt): Inger Karlberg
Oktober 2022

På den flotte høstkvelden 18.10.2022 hadde om lag 35 båtentusiaster møtt fram for å bivåne åpning av utstillingen om nersetterbåter på Temte.

Båtbygger Geir Magne Røvik (til venstre) og initiativtager Kjartan Fønstelien

I låven har en gammel og en ny båt fått plass. Båtene har fått plass ved informasjonen og gjenstandene fra Steinberg hengsle, og nær fløtingshistorien på Drammenselva. Vognsamlingen i låven har blitt til en ferdselssamling. Den gamle båten skal bli værende innendørs, mens den nye har stiftelsen som mål å få satt på vannet.

Vi ønsker å være konkrete i vår kunnskapsspredning. Da kan det både bli kursing i båtbyggeri og båtturer på elva i årene framover.

Forbundet Kysten har bidratt med midler til båtens bygging, og arbeidet er drevet frem av Drammen kommune bl.a. i kombinasjon med Den kulturelle skolesekken.

Disse spesielle klinkbygde båtene fra Drammen har havnet på UNESCOs verdensarvsliste over immaterielle kulturminner. Ikke verst å ha et slikt minne i samlingene!

Under åpningen av utstillingen overrakte styreleder i stiftelsen Temte to selvkomponerte strikkede luer til initiativtager Kjartan Fønstelien og båtbygger Geir Magne Røvik.

Luene, som er unike, har et mønster skapt etter logoen for Nersetterforumet.

Motivet er en person som står i nersetterbåten og speiles i vannet. Dette gjentas tre ganger under en nymåne, halv måne og fullmåne. Månefasene symboliserer et prosjekt fra nytt til fullendt. I og med at luen er rund, så vil på en måte prosjekter kunne skapes på nytt og alltid i disse tre fasene: oppstart, underveis og avslutning.

Det var viktig for stiftelsen å gi en slik unik gave til de to som sterkest har bidratt til å få nersetterbåtene fram i lyset: Initiativtageren og båtbyggeren

De unike luene

Etter åpningen i låvens andre etasje, bar det ned til eplemost, frukt og filmfremvisning av tømmerfløting på elva nede i Temtes nye forsamlingsrom.
Eiker Arkiv bidro med både dokumentasjon av begivenheten på Temte og hadde ansvaret for filmvisningen.

EikerNytt var til stede med fotograf og journalist.

Vi i stiftelsen kunne glede oss sammen med alle de fremmøtte. De forventinger og forpliktelser som følger et levende kulturminne som en båt er, vil vi skjøte om så godt som mulig.

 

Båtens navn
Det var ingen sjøsetting av båten under åpningen, men etter at den er innsatt med tjære vil den finne sin vei til elveløpet ved Temte. Båten har foreløpig ikke et navn, men vi fikk inn noen forslag. Hva med navnet «Falken» etter ekteparet Falk som har lagt grunnlaget for bygdesamlingen og husene på Temte? Eller hva med Temte I, hvilket vil legge litt press på oss at det må komme flere båter? Eller navn etter de som har bidratt sterkt: Kjartan, Geir? Eller bør det være et kvinnenavn? Eller et navn som er knyttet til funksjonen som fiskebåt, som fløtingsbåt? Vi tar imot alle navneforslag med takk.    

Mal for nersetterbåt. Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Verktøy i bruk. Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Mal for nersetterbåt. Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Den nye båten. Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Båtbyggerverktøy. Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Gammel båt brukt som mal. Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Verktøy i bruk. Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Gammel nersetterbåt. Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Gammel nersetterbåt. Foto: Anne Gallefos Wollertsen

Hentekrok som ble benyttet til å fortøye båtene med. Den ble slått inn i tømmerstokker og var en del av inventaret.  Denne er laget i Knudsensmia.i Mjøndalen.. Foto Anne Gallefos Wollertsen

Den nye båten med hentekrok og årer. Foto: Anne Gallefos Wollertsen