Selskapslokaler

Selskapslokaler Utleie Foto: Rolf Sørengen Låven på Temte Gård og Bygdesamling leies ut som selskapslokaler. Vi leier ut til alle typer samlinger, som dåp, konfirmasjon, bryllup, minnesamvær, foreningsmøter, konferanser, m.m. Låven har dekketøy, stoler og bord,...
Godt besøk på Åpen Dag lørdag 9. september!

Godt besøk på Åpen Dag lørdag 9. september!

Godt besøk på Åpen Dag lørdag 9. september! Tekst og foto: Anne Gallefos Wollertsen Godt besøk på Åpen Dag lørdag 9. september! Styret og frivillige kunne glede seg over en Kulturminnedag som tiltrakk seg folk i alle aldre! Her var både mange barnefamilier og eldre i...
Kulturminnedagene 2023

Kulturminnedagene 2023

Temaet for årets nasjonale Kulturminnedager i september er «Levende kulturarv», som referer til praksis, kunnskap og ferdigheter som er blitt overført fra èn generasjon til neste, og som fortsatt er i bruk i dag. En rekke ferdigheter, håndverk og yrker gjør det mulig...