Kulturminnedagene 2023

Kulturminnedagene 2023

Temaet for årets nasjonale Kulturminnedager i september er «Levende kulturarv», som referer til praksis, kunnskap og ferdigheter som er blitt overført fra èn generasjon til neste, og som fortsatt er i bruk i dag. En rekke ferdigheter, håndverk og yrker gjør det mulig...

Kulturminnedagene 2023

Kulturminnedagene 2023   Temaet for årets nasjonale Kulturminnedager i september er «Levende kulturarv», som referer til praksis, kunnskap og ferdigheter som er blitt overført fra èn generasjon til neste, og som fortsatt er i bruk i dag. En rekke ferdigheter,...
Gaver fra Sparebanken Øst

Gaver fra Sparebanken Øst

Sparebanken Øst har gitt generøse gaver til Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling i 2022. Vi er svært takknemlige! Det er stilt strenge krav til brannvern ved bruk av låven som forsamlingslokale. Disse kostnader vil nå kunne dekkes i sin helhet av gaven fra...

Gaver fra Sparebanken Øst

Gaver fra Sparebanken Øst Tekst og foto: Inger KarlbergDesember 2022 Sparebanken Øst har gitt generøse gaver til Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling i 2022.Vi er svært takknemlige! Det er stilt strenge krav til brannvern ved bruk av låven som forsamlingslokale....