Gaver fra Sparebanken Øst

Gaver fra Sparebanken Øst Tekst og foto: Inger KarlbergDesember 2022 Sparebanken Øst har gitt generøse gaver til Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling i 2022.Vi er svært takknemlige! Det er stilt strenge krav til brannvern ved bruk av låven som forsamlingslokale....
Arven etter Falk

Arven etter Falk

Else Marie Falk og ektemannen Arvid Falks store interesse for forhistorien, ville de dele med andre. Deres eiendom på Temte gård ble en samling av både bygninger og gjenstander. Lengstlevende av ekteparet, Else Marie Falk, ga bort eiendommen og bidro i regi av Nedre...

Arven etter Falk

Arven etter Falk Tekst og foto: Inger KarlbergAugust 2021 Else Marie Falk og ektemannen Arvid Falks store interesse for forhistorien, ville de dele med andre. Deres eiendom på Temte gård ble en samling av både bygninger og gjenstander. Lengstlevende av ekteparet, Else...

Gjennomførte planer ved Temte – 2021

Gjennomførte planer ved Temte – 2021 Tekst og foto: Inger KarlbergAugust 2021 Selv om korona-situasjonen har bidratt til at Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling har vært lite aktiv på den utadvendte siden, så har stiftelsen gjort desto mer grunnarbeid. Det er...
Gjennomførte planer ved Temte – 2021

Gjennomførte planer ved Temte – 2021

Selv om korona-situasjonen har bidratt til at Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling har vært lite aktiv på den utadvendte siden, så har stiftelsen gjort desto mer grunnarbeid. Det er bokstavelig talt det vi har gjort – arbeider i grunnen. En vedtatt reguleringsplan ga...