Litt om Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling

Tekst:   Astrid Klippen
Tilrettelegging: Magne Grønvold
Foto: Anne Gallefos Wollertsen
Februar 2021

Opprettelsen:
Temte gård og bygdesamling ligger på Horgen, like ved delet mellom Øvre og tidligere Nedre Eiker kommuner. Gården er lett å få øye på, for på gårdstunet står de flotte bronsestatuene av fjordingen Elly og føllet. En gutt leier Elly. Det er Terje Falk, nevøen til ekteparet Else og Arvid Falk som tidligere eide Temte gård.

I 1972 kjøpte Else og Arvid Falk Temte gård for å huse den private og unike samlingen av møbler, husgeråd, jordbruks- og håndverksredskaper, hestevogner, sleder og gjenstander fra både skomaker-, snekker- og kurvmakerverksteder. Samlingen etter den kjente kurvmakeren Kristian Stensmyren (1892-1978) er svært rikholdig. Hilda Thorsby hadde tatt kontakt med Arvid fordi hun hadde en stor samling gjenstander etter sin far Kristian Stensmyren. På spørsmål om Arvid kunne ta vare på dette svarte han: «Det fikser vi». Deretter ble det skapt to rom i vognskjulet hvor samlingen ble plassert. Temte gård ble et slags privat museum for ekteparet. Selv bodde de aldri i hovedhuset på gården, men bygget en stor kårbolig, Villa Falk, nord for tunet.

Arvid Falk døde i 1994. Paret hadde ingen barn etter seg. Else Falk har ikke ønsket å selge gården og samlingene. De burde heller være til glede og nytte for mange og komme folk til gode. I 2007 ga hun derfor eiendommen og samlingene i gave til Nedre Eiker kommune sammen med kr. 550 000,- til restaurering og vedlikehold! Det var knyttet en forutsetning til gaven, og det var at kommunen kjøpte Villa Falk og at gården ble driftet som en stiftelse.

Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling ble av Nedre Eiker kommunestyre vedtatt etablert 21. august 2007.