Leieavtale og priser

Leie av lokale på dagtid (08.00-16.00) hverdager: kr. 2.500,-
Leie av lokale på kveldstid (17.00-23.00) hverdager: kr. 1.500,-
Leie av lokale på dagtid (09.00-15.00) lørd./sønd.: kr. 1.700,-
Leie av lokale til kveldsarr. uten vask fred./lørd./sønd.: kr. 3.000,-
Leie av lokale til kveldsarr. med vask fred./lørd./sønd.: kr. 4.500,-
I tillegg kan vi tilby guidet omvisning kr. 1. 500,-
Omvisning grupper, m/kaffe og vafler kr. 1. 500,- + kr. 50,- per person

Her finner du nødvendige dokumenter i forbindelse med leie av lokaler på Temte Gård og Bygdesamling:

Leieavtale for Temte Gård og Bygdesamling – Låven