Planer

Planer for Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling (fra 2018)

Gjennom de siste 4 årene har Stiftelsen Temte reist to bygninger: Korshorgen og Lillebråten. Tunet på Temte er nå fullført, og vi kan gå videre med nye planer fra og med 2018:

 

Bygningene: 

Temte Gård 
Taket på Temte Gård er asbestholdige plater fra 1970-tallet. Dette skal byttes ut med tidsriktig, gammel teglstein. I tillegg skal nyrestaurerte ovner kobles på pipene inne i bygningen, slik at de kan tas i bruk igjen. Gjennomført i 2020.

Nyetablert radioamatørrom settes i drift 2021/22.

Låven 
Låven skal repareres – dvs at ytterveggene skal tettes, slik at vi stenger snø, regn og støv ute, og forbedrer forholdene for blant annet vognsamlingen. 
Gjennomført 2019/20.

Låven skal innredes – dvs at vi skal innrede underetasjen med flere rom, som skal brukes av grupper som driver med tradisjonshåndverk og andre typer aktiviteter som er i tråd med Stiftelsen Temtes formål. I tillegg skal ombyggingen gi rom for utstillinger.
Gjennomført 2019/20.

Lillebråten 
Vi bygger om trappeadkomsten opp til andre etasje, slik at vi frigjør plass rundt bakerovnen i kjøkkenet, og får bedre plass for baking og annen matlaging.
Gjennomført 2019/20.

Vognskjulet, evt ny smie  
I forbindelse med gjenåpning av bekkeløpet, se nedenfor, planlegger vi å flytte det gamle vognskjulet, eventuelt rive dette og sette opp en ny bygning høyere opp på eiendommen. Denne bygningen skal innredes som smie, og vi ønsker også å bygge en kvernkall, som blant annet kan kobles til funksjoner i smia.
Foreløpig under planlegging i 2021.

Uteområdet:  

Adkomst og parkering
Ny hovedadkomst og ny parkeringsplass skal, bygges, endelig. Adkomst- og parkeringsforholdene for gjester og brukere av Stiftelsen Temte er altfor dårlige i dag. Vi har søkt og fått rammetillatelse, og arbeider nå intenst for å få ferdig prosjektering av dette arbeidet. Så skal det ut på anbud, og så må vi søke såkalt igangsettingstillatelse. Vi håper å starte bygging i løpet av våren.
Gjennomført 2019/20.

Bekkeløpet
Stiftelsen Temte har vært rammet av flom to ganger de siste årene, under Frida i 2012 og så under ekstremnedbør i 2015. I 2012 ble Stiftelsen Temte påført store skader på eiendom og bygninger. I 2015 unngikk vi med et nødskrik nye skader. For å bidra til å forebygge flom i framtida, søker vi om å gjenåpne bekkeløpet over eiendommen, for å oppnå bedre gjennomstrømming av vannmasser ned mot Drammenselva. Det åpne bekkeløpet vi da føre vannet direkte gjennom en stor kulvert under riksveien og videre i rør under naboeiendommen.
Gjennomført 2018/19.