Selskapslokaler

Utleie

Foto: Rolf Sørengen

Låven på Temte Gård og Bygdesamling 
leies ut som selskapslokaler.

Vi leier ut til alle typer samlinger, som dåp, konfirmasjon, bryllup, minnesamvær, foreningsmøter, konferanser, m.m.

Låven har dekketøy, stoler og bord, filmlerret og prosjektor, høyttaleranlegg med trådløse mikrofoner.
Kjøkken for oppvarming av mat.

Ved selskaper anbefales maks 50 personer.

Her kan du gå til Leieavtale og priser

Kontaktperson:

Grethe Seljenes, 938 29 684
(kun ukedager)

Eksempel på oppdekking i selskapslokalet

Eksempel på oppdekking

Bordplassering

Eksempel på bordplassering i selskapslokalet

Eksempel på bordplassering i selskapslokalet

Eksempel på bordplassering

Eksempel på oppdekking i selskapslokalet

Eksempel på oppdekking