Gjennomførte planer ved Temte – 2021

Tekst og foto: Inger Karlberg
August 2021

Selv om korona-situasjonen har bidratt til at Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling har vært lite aktiv på den utadvendte siden, så har stiftelsen gjort desto mer grunnarbeid.
Det er bokstavelig talt det vi har gjort – arbeider i grunnen. En vedtatt reguleringsplan ga føringer for utforming av anlegget, men også andre tiltak er utført gjennom nødvendige gravearbeider. Vann og avløp er lagt inn for utvidet bruk av det gamle gårdsanlegget. Bekkeløpet var en fare for bygningene ved styrtregn, og bekken på eiendommen er nå flomsikret. Parkeringsplassen var skrånende og lite bruksvennlig, men er nå flatet ut, fått grusdekke og lyssatt. Annen etasje på låven er kledd med panel, hvilket gjør at rommets temperatur er mer stabil. Med lys også her kan lokalene brukes bedre til utstilling, kanskje foredrag og andre aktiviteter.

Stiftelsen stanser ikke ved dette, men de største planlagte arbeidene er nå gjennomført. Vi har fremtidsplaner, men først og fremst vil vi at innbyggere i kommunen skal få glede av de gjennomførte tiltakene så langt. Vi ser fram mot 2022 for igjen å kunne bli utadrettede!

Parkeringsplassen ved Temte gård. Opparbeidet for bil og eventuelt buss

Fra 2. etasje på låven