Åpningen av Korshorgen og Lillebråten

Tekst:  Astrid Klippen 
Tilrettelegging: Magne Grønvold

Foto: Anne Gallefos Wollertsen
Oktober 2015

Lørdag 17. oktober 2015 var en stor dag for Stiftelsen Temte Gård og Bygdesamling! Åpningen av Korshorgen og Lillebråten ble høytidelig feiret!

I det strålende høstværet ønsket et stolt styre de frammøtte velkommen ved styrets leder Tor Kristian Eriksen. Inviterte gjester, tidligere beboere, naboer, bidragsytere, medarbeidere, aktive brukere av Temte, kultursjef og ordfører fikk en kort gjennomgang av bakgrunnen for stiftelsens opprettelse, styrets arbeid og om oppsettingen av Korshorgen og Lillebråten. Else Falk fikk gleden av å erklære bygningene åpne for bruk ved å klippe over båndet i norske farger!

Gjennom et par timers program fikk de besøkende oppleve eksteriør og interiør i de gamle bygningene på Temte. Inne i Korshorgen var det en liten orgelkonsert med blant annet koraller av Per Steenberg, som var født på Korshorgen. 

Styreleder Tor Kristian Eriksen ønsker velkommen

Bakerovnen i Lillebråten besørget at det fulgte nystekt brød til den varme suppa som ble servert ute på tunet, med eplemost og påfølgende kaffe. Ordfører og kultursjef overrekte blomster og gave, og understreket at arbeidet stiftlsen gjør for å vise og formidle gårdens, landbrukets og bygdas historie er svært viktig.

Else Falk klipper snoren for å markere åpningen av Korshorgen og Lillebråten

Ordfører Bent Inge Bye gratulerer

Kultursjef Jorunn Larsen overrekker gave

Bakerovnen i Lillebråten sørget for nydelig nystekt brød

Nystekt brød, varm suppe, eplemost og påfølgende kaffe ble servert ute på tunet.

Murmester Svein Sjønnegård ved den selvmurte peisen i Korshorgen

Jostein Dalebø spiller koraller av Per Steenberg

Utsikt mot tunet fra gluggen i Korshorgen

Rosemalt inngangsdør Korshorgen

Astrid Klippen beundrer matklokka som opprinnelig hang på Steinberg Hengslen

Skuvseng

Bakstebord Lillebråten

Fra oldemors tid