Kulturminnedagene 2023

 

Temaet for årets nasjonale Kulturminnedager i september er «Levende kulturarv», som referer til praksis, kunnskap og ferdigheter som er blitt overført fra èn generasjon til neste, og som fortsatt er i bruk i dag.

En rekke ferdigheter, håndverk og yrker gjør det mulig for oss å fremdeles opprettholde og ta vare på kulturarven vår på forskjellige måter.

Temte Gård og Bygdesamling på Horgen i Eiker ønsker velkommen til to spennende dager for hele familien i Kulturminneuka:

Onsdag 6. september klokken 18.30 kommer båtentusiast Kjartan Fønstelien og holder et fascinerende foredrag om de unike lokale nersetterbåtene.
Her får du kunnskap om og kan ta i øyesyn disse særegne og klinkbygde båtene fra distriktet vårt som nå faktisk står på UNESCOs verdensarvliste over immaterielle kulturminner.

​Velkommen også til Åpen Dag på Temte Gård og Bygdesamling lørdag 9. september klokken 11.00 til 16.00.
Da blir det mulighet til å se på utstillingene og de autentiske inventarene i de ulike gamle byggene på gårdstunet.

Oscian Kindholm vil spinne på rokk og holde foredrag om emnet, det vil foregå sying og salg av gjenbruksputer ved skoleelever, og det blir baking i gammeldags bakerovn.

«Treets venner» demonstrerer treskjæring, og det blir aktiviteter som bearbeiding av ull, veving, kurvfletting og hesteskokasting for besøkende i hele arrangementets åpningstid.

I låven finner du også en hyggelig kafé begge dager.